Νέος κωδικός διπλής ίσιας καλύπτρας FF Group προστέθηκε στην υπάρχουσα σειρά των γωνιακών και ίσιων για να συμπληρώσει τη γκάμα (σελ 553V)