διαθέτει 2 φορές μεγαλύτερη αντοχή από τα κοινά, τον πιο ισχυρό μαγνητικό γάντζο που υπάρχει και διαβάθμιση και στις δυο όψεις της λάμας. Διαθέσιμο σε 5 και 8m (σελ 52)