ΠΩΛΗΣΕΙΣ |

Inbound Sales Advisor

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραγγελιών και σύνταξη προσφορών για υφιστάμενους πελάτες της εταιρίας
 • Διαχείριση τηλεφωνημάτων/ fax/ email πελατών με σκοπό τη λήψη παραγγελίας 
 • Διαχείριση τηλεφωνημάτων/ fax/ email πελατών με σκοπό την εξυπηρέτηση τους σε θέματα που αφορούν διαθεσιμότητα προϊόντων, τιμές, προσφορές κλπ
 • Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση τους και την ταυτόχρονη αύξηση της κάθε παραγγελίας 
 • Διαχείριση καταχωρημένων παραγγελιών από υφιστάμενους πελάτες 
 • Διαχείριση αφίξεων εμπορευμάτων και προώθηση τους σε υφιστάμενους πελάτες
 • Ενημέρωση των συστημάτων της εταιρείας και των βάσεων δεδομένων μεριμνώντας για την ορθή διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ με μηχανική κατά προτίμηση κατεύθυνση
 • Τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσίας σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλές πωλησιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office, CRM)
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Χόμπι ή ενασχόληση με DIY θα προτιμηθεί

Παροχές:

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές εξέλιξης
 • Δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Υποβολή Βιογραφικού