ΠΩΛΗΣΕΙΣ |

Power Tools Sales Expert

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των πωλήσεων σε μηχανήματα και ηλεκτρικά εργαλεία στα καταστήματα που δραστηριοποιούμαστε εμπορικά δηλαδή στο ήδη υπάρχον δίκτυο πελατών μας καθώς και για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών.


Απαραίτητα προσόντα:

•    Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε οργανωμένο και απαιτητικό περιβάλλον πωλήσεων σε κλάδους ηλεκτρικών εργαλείων/ μηχανημάτων/ δομικών υλικών/ βιομηχανικού εξοπλισμού/ ηλεκτρικών συσκευών
•    Προϋπηρεσία σε μεγάλα brand, με οργανωμένο B2B ή / και  B2C δίκτυο πωλήσεων 
•    Πτυχίο ανώτατης ή τεχνικής σχολής σε τομείς μηχανολογίας θα εκτιμηθεί
•    Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
•    Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Office)
•    Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης
•    Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ευελιξία και ομαδικότητα
•    Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτέρευσης εκτός έδρας 
•    Χόμπι η ενασχόληση με την τεχνολογία και το Do It Yourself
•    Ηλικίας 30-50 ετών
•    Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Η εταιρία προσφέρει:

•    Εξαιρετικές αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
•    Πρόσβαση σε υψηλά bonus
•    Προοπτικές προσωπικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον
•    Άριστο εργασιακό περιβάλλον
•    Εταιρικό Αυτοκίνητο 
•    Κινητό τηλέφωνο και iPad
•    Συνεχή εκπαίδευση στη γκάμα των προϊόντων μας και τις τεχνικές πωλήσεων
 

 

Apply for this job