ΠΩΛΗΣΕΙΣ |

Υπάλληλος Γραφείου

Αρμοδιότητες:

 • Υποδοχή επισκεπτών/ πελατών
 • Ευθύνη για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας
 • Ευθύνη για τη σωστή διαχείριση των αιθουσών συναντήσεων της εταιρίας
 • Ευθύνη για την εκτύπωση και αποστολή εντύπων/ φυλλαδίων/ καταλόγων/ αναλώσιμων σε πωλητές
 • Καταχώρηση παραγγελιών
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών και πωλητών

Απαραίτητες Γνώσεις:

 • Πτυχίο ΤΕΙ , ΙΕΚ
 • Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Γνώση Υπολογιστών MS Office και επιθυμητή γνώση ERP – CRM συστημάτων
 • Καλή γνώση Αγγλικών

 

Η εταιρία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Εξαιρετικό και αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας που εκτιμώνται και ανταμείβονται όλα τα αξιόλογα στελέχη

 

Υποβολή Βιογραφικού