Οικονομικά Στοιχεία

Χαράσσοντας μία σταθερά δυναμική πορεία, η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί ηγετική θέση στην αγορά και αναπτύσσεται συνεχώς, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και πρόοδο. Απόδειξη αποτελεί η παρουσία της ανάμεσα στις 17 πιο δυναμικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Βρείτε παρακάτω σημαντικές πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας σε ετήσια βάση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ