Όροι Εγγύησης

Η ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διαβεβαιώνει τους χρήστες της για την υψηλή ποιότητα εργαλείων και μηχανημάτων ρεύματος, μπαταρίας, βενζίνης και πετρελαίου και προσφέρει την απαιτούμενη ασφάλεια μέσω της εγγύησης στους χρήστες της.
Οι Όροι και Προϋποθέσεις της εγγύησης είναι διαθέσιμοι ανά brand. Επίλεξε αυτό που σε ενδιαφέρει κι ενημερώσου άμεσα για τα νόμιμα δικαιώματα σου.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλες οι εγγυήσεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους των κατασκευαστών. 

Η ενεργοποίηση του χρόνου εγγύησης πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία αγοράς με την έκδοση της απόδειξης ή του τιμολογίου. Η σχετική απόδειξη αγοράς πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστο τον κωδικό προϊόντος και την ημερομηνία αγοράς του. Για την επιβεβαίωση της ισχύος της εγγύησης απαιτείται, επιπλέον του αποδεικτικού αγοράς του προϊόντος, ο έλεγχός του από το Service Center μας, όπου διαπιστώνεται ότι η αιτία της βλάβης εμπίπτει στην εγγύηση. 

Τα έξοδα αποστολής των εργαλείων ή μηχανημάτων προς και από την εταιρία μας, βαρύνουν τον αποστολέα σε όλες τις περιπτώσεις. Η διακίνησή τους γίνεται μέσω του δικτύου συνεργαζόμενών μας σημείων πώλησης.  

Η κυριότητα των προϊόντων, των ανταλλακτικών και των αξεσουάρ, που κρίνονται ελαττωματικά και αντικαθίστανται όταν εγκρίνεται μια αξίωση εγγύησης, μεταβιβάζεται στην εταιρεία ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.  

Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου ή μηχανήματος πριν από την πρώτη χρήση. Να τηρείτε πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας που ορίζουν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το εργαλείο ή μηχάνημά σας. Η επισκευή απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό για να είναι ασφαλής και εγγυημένη. Να αποφεύγετε την οποιαδήποτε παρέμβαση στα εργαλεία, διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. 

Ο χρόνος της εγγύησης δεν παρατείνεται ή δεν ανανεώνεται ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εργασίας που εκτελείται από την εταιρεία μας στα πλαίσιο εγγύησης. 

Οι αναγραφόμενοι όροι εγγύησης διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. 

Όλοι οι αναγραφόμενοι όροι εγγύησης ισχύουν για το τρέχον έτος. 

Η εταιρεία ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγύησης χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση καλύπτει το κόστος επισκευής του εργαλείου ή μηχανήματος και τυχόν απαιτούμενης αντικατάστασης μερών που είναι ελαττωματικά ως προς το υλικό ή την κατασκευή και δεν ισχύει: 

 • Όπου έχουν γίνει ή επιχειρηθεί επισκευές από άτομα άλλα, εκτός του επίσημου ή ενός εξουσιοδοτημένου επισκευαστικού κέντρου. 
 • Όπου έχουν γίνει τροποποιήσεις ή παραποιήσεις του προϊόντος. 
 • Όπου έχουν τοποθετηθεί μη γνήσια ή μη συνιστώμενα ανταλλακτικά, αναλώσιμα ή αξεσουάρ.
 • Σε περίπτωση χρήσης υπερβολικής, ανορθόδοξης ή μη σύμφωνης με το εγχειρίδιο χρήσης.
 • Σε περίπτωση ελλιπούς συντήρησης ή έκθεσης σε επιβλαβείς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
 • Όπου απαιτούνται επισκευές λόγω φυσιολογικής φθοράς ή σε αναλώσιμα, εξαρτήματα, καλώδια τροφοδοσίας, υποστηρικτικές μπαταρίες και άλλα συναφή είδη.
 • Για μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές που δεν είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του προϊόντος.  
 • Για ζημιές που είναι αποτέλεσμα παραγόντων διαφορετικών από το προϊόν, όπως φυσικές καταστροφές, κλοπή, φθορά κατά τη μεταφορά, κτλ. 
 • Όπου το προϊόν χρησιμοποιείται ως αντικείμενο ενοικίασης. 
 • Όπου το προϊόν είναι εκθεσιακό, δείγμα ή δωρεάν παροχής. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – F.F. GROUP ΚΑΙ BENMAN

Τα προϊόντα FF GROUP και BENMAN κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τις εκπομπές ρύπων κ.λπ. Τα προϊόντα ελέγχονται ενδελεχώς όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή τους ώστε να εγγυώνται πως είναι άνευ ελαττώματος κατασκευής και υλικών, για μια χρονική περίοδο όπως παρακάτω, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αγοράς τους:

 • Επαγγελματική χρήση: 1 έτος 
 • Ερασιτεχνική χρήση: 2 έτη 

Εξαιρέσεις επί του χρόνου εγγύησης ενδέχεται να υπάρξουν, σύμφωνα με προωθητικές ενέργειες εν ισχύ ανά περιόδους ή όπως παρακάτω: 

 • Μπαταρίες: 1 έτος, ανεξαρτήτως χρήσης 
 • Γωνιακοί τροχοί HD σειράς: 2 έτη, ανεξαρτήτως χρήσης 
 • Αεροσυμπιεστές HD σειράς: 2 έτη, ανεξαρτήτως χρήσης 
 • Γεννήτριες HD σειράς: 2 έτη, ανεξαρτήτως χρήσης
 • Αντλίες νερού ηλεκτρικές: 3 έτη, ανεξαρτήτως χρήσης
 • Πιεστικά μηχανήματα άντλησης: 3 έτη, ανεξαρτήτως χρήσης

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμπίπτει σε περισσότερους από ένα κανόνες εξαίρεσης, ισχύει το μικρότερο χρονικό διάστημα εγγύησης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – FLEX

Τα προϊόντα FLEX κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τις εκπομπές ρύπων κ.λπ. Τα προϊόντα ελέγχονται ενδελεχώς όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή τους ώστε να εγγυώνται πως είναι άνευ ελαττώματος κατασκευής και υλικών, για μια χρονική περίοδο όπως παρακάτω, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αγοράς τους: 

 • Επαγγελματική χρήση: 3 έτη 
 • Ερασιτεχνική χρήση: 3 έτη 

Εξαιρέσεις επί του χρόνου εγγύησης ενδέχεται να υπάρξουν, σύμφωνα με προωθητικές ενέργειες εν ισχύ ανά περιόδους ή όπως παρακάτω: 

 • Μπαταρίες: 2 έτη, ανεξαρτήτως χρήσης 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμπίπτει σε περισσότερους από ένα κανόνες εξαίρεσης, ισχύει το μικρότερο χρονικό διάστημα εγγύησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – SKIL

Τα προϊόντα SKIL κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τις εκπομπές ρύπων κ.λπ. Τα προϊόντα ελέγχονται ενδελεχώς όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή τους ώστε να εγγυώνται πως είναι άνευ ελαττώματος κατασκευής και υλικών, για μια χρονική περίοδο όπως παρακάτω, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αγοράς τους: 

 • Επαγγελματική χρήση: 1 έτος 
 • Ερασιτεχνική χρήση: 3 έτη 

Εξαιρέσεις επί του χρόνου εγγύησης ενδέχεται να υπάρξουν, σύμφωνα με προωθητικές ενέργειες εν ισχύ ανά περιόδους ή όπως παρακάτω: 

 • Εργαλεία με κινητήρα  τύπου Brushless: 5 έτη, σε περίπτωση ερασιτεχνικής χρήσης 
 • Εργαλεία γκρι σειράς: 2 έτη, σε περίπτωση ερασιτεχνικής χρήσης 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμπίπτει σε περισσότερους από ένα κανόνες εξαίρεσης, ισχύει το μικρότερο χρονικό διάστημα εγγύησης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – AR BLUE CLEAN

Τα προϊόντα AR BLUE CLEAN κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και είναι σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια, τις εκπομπές ρύπων κ.λπ. Τα προϊόντα ελέγχονται ενδελεχώς όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή τους ώστε να εγγυώνται πως είναι άνευ ελαττώματος κατασκευής και υλικών, για μια χρονική περίοδο όπως παρακάτω, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αγοράς τους: 

 • Επαγγελματική χρήση: 1 έτος 
 • Ερασιτεχνική χρήση: 2 έτη 

Εξαιρέσεις επί του χρόνου εγγύησης ενδέχεται να υπάρξουν, σύμφωνα με προωθητικές ενέργειες εν ισχύ ανά περιόδους ή όπως παρακάτω: 

 • Προϊόντα επαγγελματικής σειράς: 1 έτος, ανεξαρτήτως χρήσης 

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν εμπίπτει σε περισσότερους από ένα κανόνες εξαίρεσης, ισχύει το μικρότερο χρονικό διάστημα εγγύησης. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – BOSCH ΚΑΙ DREMEL

Η διαχείριση των αιτημάτων κάλυψης εγγύησης για τα εργαλεία και μηχανήματα BOSCH και DREMEL γίνεται από τα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα της BOSCH σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περισσότερα εδώ: https://www.bosch-professional.com/gr/el/service/warranty/.