Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφεξής καλούμενη «η Πολιτική» αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο www.fournarakis.gr, εφεξής αποκαλούμενοι «ο ιστότοπος», της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, 9,5 χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού (έξοδος 4), Τ.Κ. 19 300, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 50984/03/Β/02/16/(2007), εφεξής αποκαλούμενη «η Εταιρεία». Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Εταιρεία.  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και κάθε νόμο που ισχύει ή θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της Ε.Ε. «για την προστασία των φυσικών προσώπων, έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ», και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες βασικές αρχές. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων (η «Πολιτική Προστασίας») εξηγεί, πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) όταν εγγραφείτε ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ή (ii) όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς. 

 

1. Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί την προσέγγισή μας σε κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σα, όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας σας ενημερώνει για τη φύση των προσωπικών σας πληροφοριών που επεξεργάζεται η Εταιρεία μας και πώς μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε, επεξεργαστούμε, διαβιβάσουμε ή/και να σας προσφέρουμε πρόσβαση σε αυτά. Η παρούσα Πολιτική προστασίας έχει σκοπό να σας βοηθήσει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας ή/και να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρεία. 
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τη διαβάσετε και να την κατανοήσετε. Σημειώστε, επίσης, ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας ισχύει μόνο γα τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουμε λάβει από εσάς. 

 

2. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας.

 

3. Δεδομένα που συλλέγουμε 

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και προκειμένου να εκπληρώνουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, είναι απαραίτητο να μπορούμε να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. 

 

4. Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς 

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, αποθηκεύουμε το όνομα του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών σας, το δικτυακό τόπο από τον οποίο προέρχεστε, τους δικτυακούς τόπους μας που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας, καθώς και πληροφορίες για τη συσκευή (κατασκευαστής, μοντέλο, λειτουργικό σύστημα) και το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα παραπάνω έχουν σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, την παροχή προσωποποιημένου διαφημιστικού υλικού καθώς και τη διαρκή αναβάθμιση του διαδικτυακού μας τόπου.  

 

5. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα 

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit / pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των clicks, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα. 
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα Cookies που χρησιμοποιούμε, θα επηρεαστεί η περιήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο και σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα είναι πλέον λειτουργικός.

Τα είδη Cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής: 

 • Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του Διαδικτυακού Τόπου. 

 • Cookies Ταυτοποίησης: Αφορούν στα στοιχεία της σύνδεσης εγγεγραμμένου χρήστη, ώστε να αναγνωρίζεται η εισαγωγή του στο σύστημα και να του παρέχεται η προσφερόμενη υπηρεσία. 

 • Cookies για διαφημιστικούς σκοπούς: Χρησιμοποιούνται για την προβολή και απόδοση διαφημίσεων, για την εξατομίκευση διαφημίσεων, τον περιορισμό του αριθμού των φορών που εμφανίζεται μια διαφήμιση σε έναν χρήστη, τη σίγαση διαφημίσεων που έχετε επιλέξει να σταματήσετε να βλέπετε και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων. 

 • Ανώνυμα Cookies για στατιστικά επισκεψιμότητας: Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Ιστότοπο παράγονται ανώνυμα Cookies για συλλογή στατιστικών επισκεψιμότητας. 

 • Cookies διαφημιστικών προτιμήσεων: Αποθηκεύουν τις προτιμήσεις των χρηστών, σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν περιηγηθεί, με σκοπό την προβολή σχετικών διαφημίσεων σε ιστοσελίδες τρίτων, ανάλογες με τα ενδιαφέροντά τους, χωρίς προσωπική ταυτοποίηση. 

Αν το επιθυμείτε, μπορείτε: 

 1. Να απενεργοποιήσετε τα Cookies στον περιηγητή σας ή/και 

 1. Να εξαιρεθείτε από τις  λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics. 

Ωστόσο, αν επιλέξετε αν τα απενεργοποιήσετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε σωστά όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται στις υπηρεσίας μας. Η καθεμία από αυτές τις υπηρεσίες διαθέτει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρήσης των Cookies και είναι εναρμονισμένες με το GDPR. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies της Google Analytics και του Facebook μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: 

https://policies.google.com/privacy  

https://www.facebook.com/policies/cookies/  

 

6. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας 

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή/και υπηρεσίες λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας. Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια, όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. 

Παροχή άδειας για διαφημιστικούς λόγους: 
Το fournarakis.gr διατηρεί  ρητώς το δικαίωμα ώστε σε όλες ανεξαιρέτως τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών (π.χ. newsletter), καθώς και στον ιστότοπο που παρέχει στους χρήστες του για τη δημοσίευση / ανάρτηση περιεχομένου από αυτούς (ενότητες και υπηρεσίες προσωπικού περιεχομένου, επικοινωνίας κλπ.), να προβάλλει το λογότυπό του και διαφημιστικά-προωθητικά μηνύματα κάθε τύπου, τεχνολογίας, διάστασης και μεγέθους (stamp, banner, pop up, webover, full view, intersistial, advertorials, text links, κλπ.). Το fournarakis.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους πάροχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο fournarakis.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. 

 

7. Τα δικαιώματά σας 

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκησή τους. Έχετε το δικαίωμα: 

 • Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα 

 • Να ζητήσετε διόρθωση αν είναι ανακριβή ή ελλιπή 

 • Να ζητήσετε τη διαγραφή τους, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας ή τρίτων για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών 

 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς 

 • Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς ή/και στοχευόμενης διαφήμισης χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς για τους σκοπούς αυτούς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. 

 

8. Αλλαγές στην Πολιτική Χρήσης 

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, όταν είναι απαραίτητο, τους όρους της παρούσας πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διενεργήθηκε στις x/x/2022. 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ 

Η επίσκεψη στον ιστότοπό μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.