Όροι Χρήσης

Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος www.fournarakis.gr, εφεξής αποκαλούμενοι «ο ιστότοπος», ανήκουν στην εταιρεία «ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, 9,5 χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού (έξοδος 4), Τ.Κ. 19 300, ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 50984/03/Β/02/16/(2007), εφεξής αποκαλούμενη «η Εταιρεία». Μέσω αυτού η Εταιρεία παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα που εμπορεύεται, το service και την εγγύηση αυτών, τους συνεργάτες της κτλ.,  βάσει των παρακάτω γενικών όρων χρήσης («Όροι χρήσης») που αναφέρονται στη χρήση του παρόντος ιστοτόπου καθώς και στη διαδικτυακή παρουσία της Εταιρείας. Εάν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, αποδέχεστε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων Χρήσης.

 

Πληροφορίες

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόν ιστότοπο είναι μη δεσμευτικές. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με τα αποτελέσματα ή/και τις αξιολογήσεις που εξάγονται ενδεχομένως από τη χρήση των πληροφοριών.

 

Ευθύνη για λάθη και ελλείψεις υλικού

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η αναγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών και τιμών – όπου διατίθενται – των προϊόντων, καθώς και οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμα μέσω του ιστότοπου να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και αρτιότητα. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν αποδέχεται την ευθύνη έναντι των επισκεπτών του ιστότοπου για ελαττώματα υλικού ή παραβλέψεις, που δε δύναται να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

 

Περιεχόμενο και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, κατάλογοι προϊόντων κτλ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επιφυλάσσονται όλα τα δικαιώματα αναφορικά με τη διανοητική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Ο χρήστης πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα αυτά. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση, τροποποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου. Εξαιρείται η περίπτωση όπου έχει προηγηθεί η παροχή γραπτής άδειας από την Εταιρεία. Στον ιστότοπο παρουσιάζονται επίσης σήματα, ονόματα και άλλα προϊόντα πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων, τα οποία προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς τρίτες σελίδες,  των οποίων η ιδιοκτησία ανήκει σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των τρίτων αυτών ιστοσελίδων, δεν το οικειοποιείται και δεν το ελέγχει.

 

Κακόβουλα λογισμικά (Ιοί) και επιδόσεις ιστότοπου

Η Εταιρεία διενεργεί κάθε απαραίτητο έλεγχο για να παρέχει στο χρήστη έναν ασφαλή ιστότοπο και περιήγηση. Ωστόσο δε δύναται να εγγυηθεί την απουσία ιών. Ο χρήστης οφείλει για τη δική του προστασία να λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας και να προβαίνει σε σάρωση για ιούς. Το κατέβασμα πληροφοριών, περιεχομένων, λογισμικών ή τεκμηρίωσης διενεργείται αποκλειστικά με την ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την κατάσταση των υπολογιστικών συστημάτων και του Διαδικτύου.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από η σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης διέπεται από το δίκαιο της Eλλάδος, εξαιρουμένου του εμπορικού δικαίου των Ηνωμένων Εθνών. Αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Ελλάδος. Διά της παρούσης συμφωνείτε και αναγνωρίζετε την αρμοδιότητα του ανωτέρω δικαστηρίου επί του προσώπου σας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστοτόπου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.