Η κατηγορία των καλεμιών ηλεκτρικών εργαλείων εμπλουτίστηκε με μια νέα σειρά εξάγωνων καλεμιών.

  • Σε 5 τύπους, κατάλληλα για τοιχοποιία και μπετόν
  • Κατάλληλα για πιστολέτα κατεδαφιστικά με εξάγωνη υποδοχή 30mm

Δείτε τον κατάλογο με τις λεπτομέρειες για κάθε εξάρτημα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ